Elevhälsa

Antal: 19

 • Skolkurator

  Skolkurator bidrar med psykosocialt arbete och har som uppdrag att arbeta främjande och förebyggande mot psykisk ohälsa, mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier samt medverkar till att alla elever uppnår kunskapsmålen och ut

 • Lilla aktuellt skola

  Lilla aktuellt hade gjort ett inslag om programmering. Några av våra elever från åk 5 fick vara med på en inspelning i SVT play.

 • Klagomålshantering

  Kvalitetsgaranti - Enbacksskolan

  Enbacksskolan är en F-9 skola med ca 410 elever och 70 medarbetare.

  Vi befinner oss i vackra lokaler i Tensta.

 • Frånvaroanmälan

  Nu kan du anmäla ditt barns frånvaro enkelt och smidigt med mobilen.
  Ladda ner appen Anmäl frånvaro Stockholm och registrera dig.

  Anmälan görs före klockan 8:00

 • Skolans restaurang

  Maten är mycket viktig – mätta barn är gladare och orkar mer. Skolan har eget kök som serverar god och näringsriktig mat.

  Vi serverar både nöt- och fläskkött och det finns alltid ett vegetariskt alternativ.

 • Skolsköterska

  Skolhälsovården arbetar främjande och förebyggande och följer barnens hälsoutveckling genom individuella hälsokontroller, vaccinationer och hälsosamtal och gör enskilda uppföljningar och insatser utifrån behov.

 • Terminer och lov

  Läsåret 2017 / 2018
   

  Höstterminen 2017

  170816                  Skolstart för elever

  171030 - 171103   Höstlov

  171221                   Julavslutning

   

 • Elevhälsa

  Skolans elevhälsoteam består av rektor, specialpedoger, skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator.

 • Studie- och yrkesvägledare

  Studie- och yrkesvägledare, SYV, arbetar med information och vägledning inför elevernas framtida val av yrke och studier. Studie-och yrkesvägledningen är både generell och specifik.

 • Skolpsykolog

  Målet med skolpsykologens arbete är att bidra till att skapa en positiv lärandemiljö för eleven.

 • Försäkring

  Försäkring för skolbarn finns på försäkringsbolaget S:t Erik försäkring. Villkor för försäkringen, skadeanmälan och mer information hittar du via länken nedan.

 • Excel

  En relevant beskrivning av dokumentet. Detta hjälper till att sökoptimera webbplatsen.

  Excel (23 kB, xls)
 • Powerpoint

  En relevant beskrivning av dokumentet. Detta hjälper till att sökoptimera webbplatsen.

  Powerpoint (100 kB, ppt)
 • Wordfil

  En relevant beskrivning av dokumentet. Detta hjälper till att sökoptimera webbplatsen.

  Wordfil (22 kB, doc)
 • Verksamheter

  Detta textstycke är en ingress. För att formatera till ingress, markera och välj blockstil: "Ingress". Ingressen formateras då enligt förutbestämt manér.