Till innehåll på sidan

Skolsköterska

Enbacksskolans skolsköterska

Skolhälsovården arbetar främjande och förebyggande och följer barnens hälsoutveckling genom individuella hälsokontroller, vaccinationer och hälsosamtal och gör enskilda uppföljningar och insatser utifrån behov. Dessa är skolsköterskans naturliga kontaktytor med elever och vårdnadshavare. Dessutom finns skolsköterskan tillgänglig för elever och vårdnadshavare individuellt under sina tider för öppenmottagning. Skolsköterskan utför endast enklare sjukvård. Hon bistår med kunskap i akuta sjukdomsfall eller om en elev gör sig illa i verksamheten och hjälper eleven vidare till landstingets vård. Skolsköterskan håller i kontakterna med landstingets olika aktörer och med familjerådgivningen. Skolsköterskan håller i tidsbokningen till skolläkarmottagningen.

I klasserna och på skolan bidrar skolsköterskan till ökade kunskaper om hälsofrämjande livsstil, kost och deltar i planering av anpassningar i miljön utifrån sitt kunskapsfält. Skolsköterskan deltar i Trygghetsgruppens arbete. Skolsköterska fungerar som bollplank i hur elevernas hälsa kan främjas och sjukdomar och skador förebyggas.

Tidpunkter och innehåll för de individuella hälsobesöken och vaccinationer hos skolsköterska och skolläkare

Förskoleklass 

En hälsodeklaration från vårdnadshavaren och tidigare hälsoundersökningar i barnhälsovården ligger till grund för vår planering. Skolsköterskan kontrollerar barnets syn och längd- och viktutveckling. Barn och vårdnadshavare träffar sedan skolläkaren. Vaccinationer ses över och kompletteras vid behov så att barnet får ett fullgott vaccinationsskydd. I förskoleklass vaccineras ditt barn med dos 2 mot mässling-påssjuka-röda hund. Förskollärarens/lärarens bedömning av hur den första tiden i skolan fungerat.

Årskurs 1      Särskild hörselsköterska kontrollerar hörseln. Detta sker på den egna skolan.

Årskurs 2      Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen och frågar om trivsel och kamratrelationer i skolan.

Årskurs 4      En hälsodeklaration tas in från vårdnadshavaren. Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen och rygg. Eleven gör en egen hälsoprofil och har ett                                                                               hälsosamtal med skolsköterskan.

Årskurs 5      Flickorna erbjuds vaccination mot livmoderscancer, vanligen 2 doser.

Årskurs 6      Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen och rygg.

Årskurs 8      En hälsodeklaration tas in från vårdnadshavaren. Skolsköterskan kontrollerar längd, viktutvecklingen, rygg samt att eleverna erbjuds en påfyllnadsdos med vaccin difteri-stelkramp-polio-kikhosta. Eleven gör en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan Tonårens frågor och frågor kring utbildning och yrkesval står i fokus.

 

Från 1 januari 2013 registreras alla barnvaccinationer enligt lag i ett nationellt vaccinationsregister. Fluorsköljningar organiseras i samarbete med Folktandvården.

Vår skolsköterska heter Katarina Örtenblad och arbetar måndag till fredag.

Tel: 508 03 920

 

 

Dela:
Kategorier: