Till innehåll på sidan

Skolpsykolog

Målet med skolpsykologens arbete är att bidra till att skapa en positiv lärandemiljö för eleven.

I skolpsykologens roll ingår att utreda och bedöma bakomliggande orsaker till inlärningssvårigheter och att tillsammans med elev, föräldrar och personal arbeta lösningsorienterat för att komma tillrätta med beteendesvårigheter eller inlärningshinder. Skolpsykologen erbjuder handledning till skolpersonal, och i viss utsträckning rådgivning till föräldrar samt stödsamtal med elever. Föräldrarna är välkomna att kontakta skolans psykolog vid funderingar eller bekymmer som rör elevens skolsituation, utveckling eller psykiska välbefinnande

 Vår skolpsykolog heter Maria Jernberg och nås på: 08 508 03 922 på måndagar, onsdagar och torsdagar.

 

 

Dela:
Kategorier: