Till innehåll på sidan

Skolläkare

Enbacksskolans skolläkare

Elevhälsans medicinska del är många gånger en förmedlande länk mellan eleven/vårdnadshavaren, behandlande läkare och skolan. Skolläkarens uppdrag är främst främjande och förebyggande. Skolläkaren gör hälsoundersökningar och -uppföljningar, finns som bollplank och stöd i medicinska frågor samt remitterar vid behov till landstinget för vidareutredningar. Skolläkaren finns på skolan regelbundet. Tid hos skolläkaren bokas hos skolsköterskan.

Vår skolläkare heter Ingela Liljebjörn och hon har läkarmottagning på torsdag förmiddagar.

Dela:
Kategorier: