Till innehåll på sidan

Skolkurator

Enbacksskolans kurator

Skolkurator bidrar med psykosocialt arbete och har som uppdrag att arbeta främjande och förebyggande mot psykisk ohälsa, mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier samt medverkar till att alla elever uppnår kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande. Kurator arbetar uppsökande på skolan och arbetar tillsammans med personalen i elevgrupperna för ett gott gruppklimat.

Kurator kan ha enskilda samtal med elever och även med föräldrar. Kurator samverkar kring insatser för enskilda elever med verksamheter och myndigheter utanför skolan som har barn och ungdomar som målgrupp.

Yonis Egag arbetar som kurator.

Tel: 508 03 921

 

Dela:
Kategorier: