Till innehåll på sidan

Fritidshemmet

Enbacksskolans Fritidshem för elever i åk F-3 samt Klubben för elever i åk 4-6

På Enbacksskolans fritidshem erbjuder vi meningsfulla aktiviteter för våra elever. Fritidshemmet är öppet för eleverna i åk F-3.  De äldre eleverna i åk 4-6 erbjuds en öppen fritidshemsverksamhet på Klubben. Fritidshemmet och Klubben samverkar med varandra.

Fritidshemmet involverar eleverna i verksamhetsplaneringen t ex genom att eleverna kan lämna förslag på aktiviteter som de gärna vill ha på fritidshemmet. Varje dag presenteras aktiviteterna på en tavla utanför fritidshemmet där såväl elever som föräldrar kan ta del av vad som organiseras.

Exempel på våra aktiviteter är: bakning, slöjd, musik, skapande, sällskapsspel, data, biblioteksgrupp, fotbollsskola, avslappning och utflykter. Vi har ett samarbete med Idrottslyftet som genererar en mängd olika idrottsaktiviteter som eleverna får prova. Vårt samarbete med närområdet har gett många konstupplevelser i samarbete med Tensta konsthall.

Verksamheten planeras utifrån läroplanen och kompletterar skolan såväl tids-som innehållsmässigt. Lärandet på fritidshemmet är lekfullt och praktiskt. Det sociala samspelet är ett viktigt område som vi tränar på. Fritidshemspersonalen samverkar med lärarna och finns som stöd för eleverna under förmiddagarna. Fritidspersonalen organiserar rastverksamhet under rasterna.

Enbacksskolans fritidshem har öppet måndag -fredag kl 6.30-18:00.

Enbacksskolans fritidsklubb för mellanstadiet har öppet dagligen från skolans slut till kl 16.00. Vid behov kan omsorg därefter ordnas tillsammans med fritidshemmet.

 


 

Dela:
Kategorier: