Till innehåll på sidan

Förskoleklass

Förskoleklassen fungerar som en bro mellan förskolan och skolan.

Praktisk information inför hösten 2021 hittar ni här..

Inför starten i förskoleklassen genomförs besök hos eleverna på deras förskolor och överlämningssamtal mellan hemmet, förskola och skola sker på våren, eleverna kommer även på besök på skolan innan sommaren för att underlätta skolstarten på hösten.

I förskoleklassen introduceras eleverna i skolmiljön och fokus i arbetet ligger på ett lustfyllt lärande. Klassen samverkar med årskurs 1.

Vi arbetar intensivt med elevernas språkutveckling och med den fonologiska medvetenheten. Vi hämtar inspiration till arbete med den fonologiska medvetenheten från Bornholmsmodellen. Läs- och skrivutvecklingen stimuleras bl a med hjälp av Trageton metoden där eleverna lär sig genom att skriva sig till läsning. I skrivandet används Ipads med tillhörande talsyntes så att eleverna kan höra bokstavsljuden när de skriver ner sina tankar till en text. Den sociala träningen är en naturlig del i verksamheten, likaså skapande av alla de slag och rörelse. Vi har utevistelse dagligen.

Eleverna har möjlighet att läsa modersmål. Modersmålsundervisningen sker efter skoltid.

Förskoleklasstider:

måndagar 8.00 - 12.30
tisdagar 8.00 -12.30
onsdagar 8.00 -12.30
torsdagar 8.00- 12.30
fredagar 8.00- 12.30

 

Dela:
Kategorier: