Till innehåll på sidan

Elev/Vårdnadshavare

Förskoleklass

Förskoleklassen fungerar som en bro mellan förskolan och skolan.

Bild på barn på mellanstadiet

Årskurs 4-6

Arbetslag årskurs 4-6 består av pedagoger och lärare som undervisar i dessa årskurser.

Elevhälsa

Skolans elevhälsoteam består av rektor, specialpedagoger, skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator.

bild på barn på lågstadiet

Årskurs 1-3

Arbetslag årskurs 1-3 består av lärare som undervisar i dessa årskurser.
 

Årskurs 7-9

Arbetslag årskurs 7-9 består av pedagoger och lärare som undervisar i dessa årskurser.