Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Skolans elevhälsoteam består av rektor, specialpedagoger, skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator.

När eleverna trivs och mår bra i skolan bidrar det till ett ökat lärande. Elevhälsan arbetar med att främja hälsa och skapa förutsättningar för lärande hos alla elever.  I skolans elevhälsoteam ingår: specialpedagoger, skolsköterska, kurator, psykolog, skolläkare, studie-och yrkesvägledare samt skolledningen.

Elevhälsans personal finns tillgängliga för både elever och föräldrar dels genom öppna mottagningstider och dels genom tidsbokning via mejl eller telefon. De öppna mottagningstiderna har tagits fram i samarbete med eleverna.

Elevhälsoteamet arbetar främst främjande och förebyggande och stödjer personalen i elevhälsofrågor genom konsultation, handledning och genom strukturerade möten med arbetslagen. Elevhälsan arbetar direkt med eleverna utifrån sina olika professioner och deltar vid behov i samtal med föräldrarna.

Skolan arbetar i huvudsak inkluderande med elever i behov av särskilt stöd och strävar efter att öka förmågan att ge stöd generellt i elevgrupperna.

Skolan arbetar för att erbjuda en god struktur, vilket gynnar alla elever i inlärningen.

Personalen har kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt, visuellt stöd, tydliggörande pedagogik samt i digitalt stöd. Bemötandefrågor hålls ständigt aktuella genom samtal i kollegiet och med stöd av elevhälsan.

Skolan har ett trelärarsystem i de lägre åren och satsar på stödlärare i kärnämnena på högstadiet. Skolans fritidspersonal samverkar med lärarna på förmiddagarna och finns som stöd för eleverna i klasserna.

 

 

Dela:
Kategorier: