Till innehåll på sidan

Årskurs 7-9

I årskurs 7-9 undervisas eleverna av ämneslärare. Vi har satsat på att ha stödlärare i kärnämnena svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska som ger en flexibilitet i hur undervisningen organiseras under lektionerna. Ibland samundervisar två lärare på samma lektion, ibland delar de eleverna i mindre grupper.  Schemat är lagt så att eleverna får korta skoldagar med en förflyttningstid mellan lektionerna. Under eftermiddagarna har eleverna oftast olika praktiskt-estetiska ämnen.

Högstadieeleverna har två uppehållsrum att tillgå under sina pauser.

SYV

Studie- och yrkesvägledningen ingår generellt under hela deras skoltid i undervisningen och specifik vägledning ges av studie- och yrkesvägledaren som har vägledningssamtal med eleverna enskild.

Friluftsverksamhet

Friluftsverksamheten med isfiske, vandring, skidresa, paddling och skärgårdsliv är mycket uppskattade aktiviteter bland eleverna.

Läxstöd

I skolan ges läxstöd i vissa ämnen utifrån lärarnas uppföljning av elevintresset och behovet hos eleverna. I närområdet finns en

rad olika läxhjälpsmöjligheter flera gånger i veckan.  Modersmålsundervisning ger utanför skoltiden.

Infoblad på olika språk

Dela:
Kategorier: