Till innehåll på sidan

Årskurs 1-3

Årskurserna 1-3 på Enbacksskolan är tvåparallelliga. Tre lärare och personal från skolans fritidshem samverkar kring varje årskurs.

Fokus ligger på elevernas språkutveckling i alla skolans ämnen.

I åk 1 fortsätter vi med Trageton metoden där eleverna skriver sig till läsning med hjälp av Ipads.

I åk 2 satsar vi på simskolan tillsammans med Tensta simhall under höstterminen. Vi fortsätter simsatsningen under vårterminen med mängdträning.

I åk 3 genomför eleverna nationella prov i svenska/svenska som andra språk och matematik. Provresultaten är ett av underlagen som lärarna använder sig av när de bedömer elevernas måluppfyllelse. Även Skolverkets kravnivåer för åk 1,2 och 3 är en hjälp i uppföljningsarbetet.

Vid behov hjälper lärare och fritidspersonal eleverna med läxorna. Modersmålsundervisning ges efter skoltid.

 

Dela:
Kategorier: