Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare, SYV, arbetar med information och vägledning inför elevernas framtida val av yrke och studier. Studie-och yrkesvägledningen är både generell och specifik.

Den generella delen sker i den ordinarie verksamheten där lärare och fritidspersonal i olika sammanhang informerar och samtalar om yrken och studievägar. Det vardagliga arbetet bidrar även generellt med att öka elevernas olika förmågor som är nödvändiga i ett framtida yrkesliv.

Den specifika vägledningen består av enskilda samtal med vägledaren främst i åk 9 men samtal kan förekomma även i andra årskurser vid behov.

 

Vår SYV heter Birgitta Österberg.

Tel 508 03 923

Birgitta finns på skolan på måndagar från 8.00-16.30.

Dela: