Mediateket

Skolans Mediatek/bibliotek rymmer både böcker, datorer, en sagohimmel och scen.

Här kan elever (och personal) låna böcker på flera språk och få hjälp med att söka och få tips om böcker för att förstärka både lusten att läsa samt läsförståelsen.

Mediateket/biblioteket har över 11 000 titlar.

 

Dela: