Klagomålshantering

Kvalitetsgaranti - Enbacksskolan

Enbacksskolan är en F-9 skola med ca 410 elever och 70 medarbetare.

Vi befinner oss i vackra lokaler i Tensta.

År 2016 satsar vi på att utveckla verksamheten genom kollegialt lärande i form av observation och återkopplande samtal.

ENHETSMÅL
Verksamheten utvecklas successivt genom kollegialt lärande i form av observation och återkoppling

Upprepade observationer och återkoppling

RÄTTELSE
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Klagomålshantering på Enbacksskolan

Om du har klagomål eller synpunkter på skolan ta alltid först kontakt med :

1) elevens mentor eller fritidspersonal, tel 08-508 03 900 (exp)

Om klagomålet/synpunkterna handlar om skolmaten kontaktar du husmor Niyan Muhaldin, tel 08-508 03 904.

Om synpunkterna handlar om lokaler kontaktar du skolvärd Hasan Muminovic, tel 509 03 902

Om du känner ett fortsatt missnöje/har fortsatta synpunkter i samma ärende tar du kontakt med:

2) bitr. rektor Caroline Cloarec, tel 08-508 03 924

Synpunkter på lokaler och skolmat, kontakta administrativ chef Carina Åslund, tel 08-508 03 928.

Om du fortsatt har synpunkter/klagomål i samma ärende tar du i nästa steg kontakt med

3) rektor Raija Ikonen, tel 08-508 03 925

Om synpunkterna/klagomålen kvarstår, kontakta

4) grundskolechef Teddy Söderberg, tel 508 33 000 (växel)

VILL DU VETA MER?

www.enbacksskolan.stockholm.se

Tensta 2016-09-13

Raija Ikonen
rektor

 

 

Dela:
Kategorier: