Frånvaroanmälan (Frånvaroappen)

Viktigt!

Om elev inte kan komma till skolan på grund av sjukdom eller annan orsak, skall vårdnadshavare meddela detta.

Oanmäld frånvaro räknas som ogiltig frånvaro

Med appen Anmäl frånvaro Stockholm kan du snabbt och enkelt använda din mobiltelefon för att anmäla ditt barns frånvaro. Tänk på att du måste registrera ditt mobiltelefonnummer i Stockholm Skolwebb (Länk till annan webbplats, http://skolwebb.stockholm.se) för att du ska kunna använda appen.

Anmälan görs före klockan 8:00 via mobil frånvaroappen eller ring till skolans reception. Förälder skall meddela till skolan varje sjukdag som eleven är hemma från skolan.
Telefonnummer 08-508 03 900. 

Vill du söka ledighet för ditt barn fyll då i nedanstående formulär och lämna den till expeditionen.

 

Dela:
Kategorier: