Dags för betyg

Skolverket har tagit fram en broschyr riktad till vårdnadshavare vars barn går i årskurs 4–6. Broschyren Dags för betyg innehåller information om de rättigheter eleven har i skolan, betygsskalan, betygssättning, de nationella proven samt vad som gäller när eleven är frånvarande från skolan.

Broschyren hittar du på:

http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/betyg/2.5350/2.6017/information-till-vardnadshavare-1.175448

Broschyren är även översatt till ett antal minoritetsspråk. Dessa hittar du på:

http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/betyg/2.5350/2.6017/dags-for-betyg-pa-andra-sprak-1.183306

Dela: