Årskurs 1-3

Årskurserna 1-3 på Enbacksskolan är tvåparallelliga. Tre lärare och personal från skolans fritidshem samverkar kring varje årskurs. Fokus ligger på elevernas språkutveckling i alla skolans ämnen.

I åk 1 fortsätter samarbetet med El Sistema från förskoleklassen under frivilliga former genom att eleverna nu får välja om de vill lära sig att spela fiol. Fiollektionerna genomförs efter skoltiden tre gånger i veckan. Eleverna bildar en orkester och deltar i att genomföra konserter med externa aktörer som t.ex. Konserthuset. Olika studiebesök ordnas t.ex. på Operan. Eleverna uppträder självklart i skolans egna evenemang och sjunger och spelar för gäster som besöker skolan.

I åk 1 fortsätter vi även med Trageton metoden där eleverna skriver sig till läsning med hjälp av Ipads.

I åk 2 satsar vi på simskolan tillsammans med Tensta simhall under höstterminen. Vi fortsätter simsatsningen under vårterminen med mängdträning.

I åk 3 genomför eleverna nationella prov i svenska/svenska som andra språk och matematik. Provresultaten är ett av underlagen som lärarna använder sig av när de bedömer elevernas måluppfyllelse. Även Skolverkets kravnivåer för åk 1,2 och 3 är en hjälp i uppföljningsarbetet.

Vid behov hjälper lärare och fritidspersonal eleverna med läxorna. Modersmålsundervisning ges efter skoltid.

 

Dela:
Kategorier: