Alla Barn i Centrum föräldraträffar

Enbacksskolan erbjuder ABC och leds av någon av våra utbildade gruppledare.
 

ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Varje möte tar cirka två och en halv timme med max 10 deltagare i varje grupp.
Alla är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenhet och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma mellan träffarna.
 

Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas.
Information och diskussion varvas med övningar och filmer.
 

Om du är intresserad av när nästa ABC-grupp startar eller vill veta mer, hör av dig till Gerd Lundquist på Familjecentralen telefon: 08-508 41 963.

Föräldrarådgivningen i Spånga-Tensta
Råd och stöd i ditt föräldraskap
http://www.stockholm.se/familjecentralen

 

Dela: